Loading....

Komu je určená vzdialená pomoc?

Táto služba je určená pre inštitúcie a organizácie verejnej správy, ale aj fyzické osoby (podnikateľov)
s ktorými máme uzatvorenú nejakú formu obchodného vzťahu.

VEREJNÁ SPRÁVA

Medzi našich zmluvných zákazníkov patria aj orgány štátnej a verejnej správy. Tejto skupine zmluvných zákazníkov ponúkame cenovo veľmi výhodnú podporu ich výpočtovej techniky takto na diaľku. Či už sa jedná o kontrolu správy webového sídla “zvonka”, alebo správne nastavenie napríklad e-mailových klientov sme tu pre Vás.

FIRMY A ŽIVNOSTNÍCI

Rovnako ako organizáciám a orgánom verejnej správy dokážeme pomôcť aj podnikateľom. Či už s kontrolou nastavení výpočtovej techniky, opravami vzniknutých problémov s IT technikou, alebo aj s inštaláciou a nastavením nového softvéru. Pre zmluvných zákazníkov máme samozrejme veľmi výrazné zľavy.

PODPORA BEZ VIAZANOSTI A BEZ OBMEDZENÍ !

AKO POSTUPOVAŤ

1.

Stiahnite si niektorý z nižšie uvedených programov na vzdialenú podporu. Vyberte si podľa pokynov.

2.

Program si jednoducho nainštalujete a spustite ho. Zobrazí sa Vám ID Vášho počítača a vygenerované heslo.

3.

ID kód Vášho počítača a heslo nám nadiktujte telefonicky, pošlite SMS správou, e-mailom, alebo ho zadajte do chatu.

4.

Po obdržaní údajov nadviažeme širfované spojenie s Vašim PC a problém sa pokúsime vyriešiť.

5.

Ostáva len uhradiť poplatok za vykonané služby. Ak problém nevyriešime neúčtujeme si žiadne poplatky !

Ako program vyzerá

Použitie bez inštalácie – vhodné pre jednorazové spojenie

Program na prevzatie

Použitie s inštaláciou – vhodné na opakované použitie

Program na inštaláciu

Príklady vzdialenej podpory...

  • nastavenie e-mailového klienta v počítači
  • inštalácia a nastavenie softvéru
  • inštalácia  a nastavenie tlačiarne (multifunkčného zariadenia)
  • úprava nastavenia systému Windows
  • nastavenia počítača podľa pokynov
  • rozdelenie diskov PC
  • ďalšie služby podľa požiadaviek zákazníka
Back To Top

Pridajte otázku do vedomostnej Databázy !

Keď bude vaša otázka zodpovedaná, dostanete e-mail.

+ = Potvrďte, že ste človek a nie robot.