Loading....

Prístup na mailserver umožňuje rôzne nastavenia, ktoré sa viažu na existujúce mailboxy (e-mailové schránky). Predpokladajme, že Vám podpora vytvorí novú e-mailovú schránku (na vytvorenie schránky máte samozrejme oprávnenie aj vy, ale ako sa vraví,,, pre istotu). Administrátor Vám zašle Nové, vygenerované heslo k e-mailovej schránke. Zároveň Vás ale vyzve, aby ste si heslo z bezpečnostných dôvodov zmenili. Táto situácia môže nastať aj v prípade, že máte pocit úniku hesla a rozhodnete sa zmeniť ho kedykoľvek. Práve k tomu slúži prístup k Mailserveru, ktorý Vám radi implementujeme do administračného rozhrania Vašej webstránky do menu v časti Administrácia vľavo.

NASTAVENIE U PROVIDERA WEBHOUSE s.r.o.

Po otvorení odkazu na Mailserver sa dostaneme do časti MailAdmin, kde sa najprv musíme prihlásiť pomocou názvu e-mailovej schránky (nazovschranky@domena.sk) a vygenerovaného (starého hesla). Po prihlásení sa nám otvorí nastavovacie rozhranie vlastného e-mailu.

Prostredie má 3 karty:

  • presmerovanie
  • automatická odpoveď
  • zmena hesla

Na prvej karte PRESMEROVANIE robíme zmenu iba v prípade, že si želáme zaslanú poštu okrem upravovanej schránky preposielať aj do inej schránky.

Napríklad: V práci mám služobný e-mail, ale chcem, aby sa mi e-maily odosielali aj na súkromnú adresu, a bol som tak ako sa vraví “vždy v obraze”.

Na tejto karte si nastavím adresu svojho e-mailu a nastavím jednu z možností:

  • doručiť do schránky a kópiu preposlať – správa príde aj do schránky, ktorú nastavujete (nazovschranky@domena.sk), aj do súkromnej pošty novaschranka@domena.sk
  • nedoručiť do schránky, iba preposlať – nastavovaný e-mail (nazovschranky@domena.sk) ostane prázdny, pošta bude poslaná len na e-mail novaschranka@domena.sk

Na karte AUTOMATICKÁ ODPOVEĎ môžeme nastaviť ako server zareaguje v prípade došlej pošty.

Napríklad: Odchádzame na dovolenku, ale naša agenda nás stejne dobehne aj po jej návrate. Môže však prísť správa, ktorú je potrebné riešiť okamžite, ale ten kto ju posiela nevie že mám dovolenku, a tak márne čaká na odpoveď. V tomto prípade nastavím automatický odpovedač. Správa mi síce príde, ale odosielateľ je vyrozumený, že som na dovolenke, alebo že má napísať mojej kolegyni, aby bola jeho agenda riešená okamžite.

Nezabudnite po skončení dovolenky toto nastavenie vypnúť, aby server neodosielal tieto správy naďalej !

Na poslednej karte ZMENA HESLA môžete nastaviť, resp. upraviť svoje heslo. V tomto prípade platí, že komplikované heslo je kvalitnejšie. V každom prípade indikátorom kvality hesla je oznam o Sile nového hesla, kde zelená farba je dostatočne silné heslo, viď obrázok nižšie.

Po uložení všetkých hodnôt sa odhlásime !


NASTAVENIE U PROVIDERA EXOTECHNOLOGIES s.r.o.

Tento provider umožňuje priamu zmenu len pri hesle do mailboxu (e-mailovej schránky). Po kliknutí na odkaz v administrácii webstránky na tlačidlo Mailserver sa na novej karte načíta obrazovka (viď obrázok nižšie):

Do prvého okienka dodáme názov existujúceho e-mailu, následne zadáme vygenerované (pôvodné) heslo, a následne zadáme nové heslo. Stlačíme tlačidlo Odoslať. V prípade, že mailbox existuje, pôvodné heslo je správne zmena prebehne úspešne.


NASTAVENIE U PROVIDERA WEBSUPPORT s.r.o.

Tento provider umožňuje priamu zmenu všetkých parametrov a veľmi podrobné nastavenia. Po kliknutí na odkaz v administrácii webstránky na tlačidlo Mailserver sa na novej karte načíta obrazovka (viď obrázok nižšie):

V prvom kroku zadáme názov existujúcej schránky a stlačíme tlačidlo Pokračovať .

V ďalšom kroku zadáme vygenerované (pôvodné) heslo a stlačíme tlačidlo Pokračovať.

Systém Vás prenesie do prostredia pre nastavenie. V ľavej časti nastavení je prehľadné menu, ktorého prepínaním môžeme vykonať úplné nastavenie mailboxov.

Na prvej karte môžeme nastaviť Nové heslo, ktoré je nutné potvrdiť.

 

V Pokročilých nastaveniach je možné nastaviť tiež obmedzenie IP adries pre vstup do e-mailových schránok, obmedzenie prístupu z iných štátov. Z ďalších nastavení spomenieme len nastavenie Automatickej odpovede kde sa dá nastaviť termín prvej odpovede, posledný deň platnosti, frekvencia odosielanie, a tiež alternatívne nastavenie e-mailu.

Na zmeny presmerovania e-mailovej schránky je nutné prihlásiť sa do SETUP rozhrania, nakoľko v tejto časti sa nastavuje aj kvóta mailserveru, čo pre bežného používateľa e-mailovej schránky nie je prístupná.

Môžete komentovať

Back To Top

Pridajte otázku do vedomostnej Databázy !

Keď bude vaša otázka zodpovedaná, dostanete e-mail.

+ = Potvrďte, že ste človek a nie robot.